Pielęgnacja
mebli

Piękne materiały wymagają specjalnego traktowania.
Sprawdź, jak o nie dbać, by przez lata zachwycały niezmiennym pięknem.

Zalecenia ogólne

  • Przed użyciem środka czyszczącego, sugerujemy przetestować jego działanie w słabo widocznym miejscu mebla;
  • Zalecamy natychmiastowe wycieranie wszelkich rozlanych cieczy z powierzchni mebli;
  • Zalecamy stosowanie podkładek pod myszki komputerowe;
  • Nie należy przesuwać przedmiotów bezpośrednio po powierzchniach, ale je przenosić;
  • Nie należy stawiać mebli bezpośrednio przy źródłach ciepła (grzejnik, kominek), zimna (klimatyzator) lub wilgoci (nawilżacz);
  • Mebli niewyposażonych w kółka nie należy przesuwać bezpośrednio po podłodze, ale należy je przenosić. Przed przenoszeniem mebli, należy bezwzględnie opróżnić ich zawartość.

Jeżeli nadal mają Państwo wątpliwości dotyczące właściwego czyszczenia i konserwacji mebli, prosimy o skorzystanie
z formularza kontaktowego.